Antagningen förnyas

2019: De gamla urvalsproven ersätts med ett nytt urvalsprov

 • Med ett urvalsprov kan man söka till alla DI-ansökningsmål inom den gemensamma DIA-antagningen.
 • Provets struktur är tudelad:
  • En för alla obligatorisk modul i matematik (3 uppgifter)
  • En modul som består av valfria uppgifter, av vilka sökande kan välja högst 3 uppgifter:
   • fysik (2 uppgifter)
   • kemi (2 uppgifter)
   • en modul som mäter teknikbranschens kreativa problemlösningsförmåga (2 uppgifter)
 • Maximala poäng i provet är 36 poäng (6 poäng per uppgift).
 • Provet består av gymnsiets långa matematik samt lärokurserna i fysik och kemi samt eventuellt vid provtillfället utdelat material.
 • Vid samma poäng rangordnas sökande enligt poäntalet som sökande fått i matematikmodulen.
 • DI-modellprov som har publicerats finns i urvalsprovarkiv. Modellprovet är inte det slutliga urvalsprov.

Betygsantagningen förblir lika som 2018.

 • Betygspoängsättningen ändras inte.
 • Liksom tidigare år, kan smärre programsprecifika ändringar i tröskelvärdena eller kvoterna eventuellt förekomma.

Tre olika antagningssätt: betygsantagning, antagning på basis av betyg och urvalsprovspoäng samt urvalsprovsantagning.

Antagningsgrunderna fastställs vid universiteten och publiceras i Studieinfo senast på hösten 2018.

 

Uppdaterad 21.3.2019