Jag vill bli diplomingenjör

Antagning på basis av begynnelse- och provpoäng

På basis av begynnelse- och provpoäng antas 70 procent av den kvot för nya studerande som återstår efter antagningen på basis av begynnelsepoäng. Sökande bör ha avlagt studentexamen, IB-, EB- eller RP-/DIa examen senast 2019 och dessutom uppfylla följande villkor: den sökande ska delta i DI-urvalsprov och uppnå minst 6/18 poäng i matematikdelen (universiteten kan avvika från detta tröskelvärde om alla nya studieplatser inom något ansökningsalternativ inte fyl).

Universiteten kan avvika från detta tröskelvärde om alla nya studieplatser inom något ansökningsalternativ inte fylls.

 

Beräkning av begynnelsepoäng

Från studentexamensbetyget beaktas fem olika ämnen ur tabellen nedan så att poängsumman blir den fördelaktigaste för sökanden (båda gammal och ny examen).

Om den sökande har avlagt prov i samma ämne på olika nivåer, prov på olika nivåer nämns i förteckningen (exempelvis lång och kort matematik) beaktas det resultat som blir det fördelaktigaste för den sökande. Poängen räknas antingen från det nya eller gamla realprovet, inte båda. Maximala poängsumman är 26.

 

Vitsord på studentbetyget L E M C B A
Matematik, lång 7 6 5 4
Fysik  5 3  
Kemi 2 1  
Biologi  2    
Modersmål (också S2-/R2-språket) 4 3 2 1  
Matematik, kort 2 1      
2:a inhemska språket, lång 3 2 1    
Främmande språk, lång 4 3 2 1    
Övriga realämnen 3 2      
2:a inhemska språket, medellång 2 1        
Främmande språk, kort 1        
Gammalt realprov (före år 2006) 5 4 3 2 1

 

 

Poängsättning av internationella studentexamen 

 

Vitsord på studentexamensbetyget

L

E

M

C

B

A

EB, matematik

9,5-10

8,50-9,45

7,0-8,45

6,0-6,95

5,0-5,95

4,0-4,95

EB

9-10

8,0-8,95

7,0-7,95

6,0-6,95

5,0-5,95

4,0-4,95

IB

7

6

5

4

3

2

RP/DIA 13 - 15 10 - 12 8 - 9 7 5 - 6 4

 

 

Urvalspoäng

Det maximal antalet provpoäng är 36. Provpoäng omvandlas till urvalspoäng genom att de multipliceras med 10/9. 

BEGYNNELSE- OCH PROVPOÄNG    
Begynnelsepoäng 26
Provpoäng som urvalspoäng 40 
Sammanlagt 66