Jag vill bli diplomingenjör

Antagning på basis av provpoäng

På basis av poängen i urvalsprovet antas 30 procent av den kvot för nya studerande som återstår efter antagningen på basis av betyg.

Antagningen baserar sig på enbart provpoäng, och det maximala antalet poäng är 36. Den sökande ska uppnå minst 6/18 poäng i matematikdelen. Universiteten kan avvika från det ovannämnda tröskelkriteriet om nybörjarplatserna i ansökningsalternativet inte blir fyllda (tröskelkriteriet kan sänkas men inte höjas).

Provpoängen omvandlas till antagningspoäng genom att de multipliceras med 10/9, vilket innebär att det maximala antalet antagningspoäng är 40.

Om flera sökande har samma poäng avgör det totala antalet poäng i matematikdelen.

Det maximala antalet antagningspoäng är 40.

Urvalsprov