Urvalsprov

Urvalsprov

Urvalsprovarkiv (DI)
Urvalsproven för sökande till diplomingenjörsprogrammen hålls samtidigt i Esbo, Tammerfors, Uleåborg, Villmanstrand, Åbo och Vasa.

 

Urvalsprovarkiv (A)

Urvalsproven för sökande till arkitektprogrammen hålls samtidigt i Esbo, Tammerfors och Uleåborg.