Taustalementti

Poängen för förurvalsprovet har publicerats

De lägsta poängantalen per ansökningsmål i DI-förurvalsprovet har publicerats.  Vänligen notera att de lägsta godkända poängen är olika för de olika ansökningsalternativen.

Ifall du har blivit antagen till 2. skedet av urvalsprovet, kan du bli antagen till vilket som helst av dina ansökningsalternativ.

De lägsta godkända provpoängen för de olika ansökningsalternativen

Du kan se dina poäng med ditt ansökningsnummer (OID).
Ansökningsnumret (OID) kan kontrolleras i e-postmeddelandet som sökanden har fått efter sändning av ansökan som en automatisk bekräftelse på att ansökan mottagits. Ansökningsnumret anges antingen i e-postmeddelandets rubrikfält eller direkt i början av meddelandet. OID-numret finns också i ansökan i Min Studieinfo, i slutet av webbläsarens adressfält.

Poängen, förurvalsprovet