Taustalementti

Rikligt med tilläggsplatser inom DIA-ansöningsmålen i den gemensamma ansökan 2020

Universiteten inom den tekniska branschen har beslutat om tilläggsnybörjarplatser inom  den gemensamma DIA-antagningen i högskolornas andra gemensamma ansökan. Nybörjarplatserna har ökats med 414, varav 17 inom arkitektutbildningarnas ansökningsmål och 397 inom DI-ansökningsmålen. Nybörjarplatsernas mängd per ansökningsmål.

Ökningen har för DI-ansökningsmålen lagts till urvalsprovsantagningen. Tilläggsplatserna beaktades då kallelse till urvalsprovets andra skede skickades.   För arkitekturansökningsmålen riktades tilläggsplatserna till både betygs- och urvalsprovsantagningen samt urvalsprovsantagningen.

Undervisnings- och kulturministeriet beslöt tillsammans med högskolorna om  hur tilläggsplatserna för 2020 skulle riktas. Finansiering beviljades för nybörjarplatser inom regeringens fjärde tilläggsbudget. För utbildningar som inleds den här hösten får högskolorna över 2048 tilläggsnybörjarplatser.