Taustalementti

Tillägg till reglerna för situationer där flera sökande har samma poängtal i DI-ansökningsmålens betygsantagning

Meddelande 28.10.2020

Våren 2018 definierades det att i betygsantagningen för diplomingenjörs-ansökningsmålen i DIA gemensamma antagning används, för situationer där flera sökande har samma poängtal, vitsordet i långa språket (vilket som helst långt språk; ifall den sökande har avlagt flera prov på modersmålsnivå, beaktas det näst bästa modersmålet). På basis av erfarenheten från våren 2020 är den här regeln inte för alla ansökningsmål tillräcklig för att kunna rangordna de sökande som befinner sig vid antagningens poänggräns och att överskrida antagningskvoten orsakar resursallokeringsproblem för undervisningen

Som en tilläggsregel, vid sidan av vitsordet i det långa språket,  för situationer där flera sökande har samma totalpoäng, har man beslutat använda lottning. Ifall flera sökande är på gränsen att bli antagna och kvoten skulle överskridas, rangordnas de sökande i första hand på basis av betygspoängen i det långa språket. Ifall det efter det fortfarande finns fler sökande, med samma totalpoäng, än kvoten tillåter, lottar Studieinfo ut de sökande som blir antagna utifrån denna grupp.

Eftersom endast tre ämnen (modersmål, lång matematik och fysik eller kemi) poängsätts i DI-antagningen, har de sökande som får samma totalpoäng i praktiken samma vitsord i dessa ämnen. Som regel valde man  att inte beakta vitsordet i ytterligare ett  ämne eftersom de sökande inte på förhand kunnat förbereda sig på att avlägga studentprovet i det ämnet. Man ville inte heller använda vitsordet i fysik eller kemi för att rangordna de sökande, eftersom detta skulle begränsa valfriheten för dem som söker sig till de tekniska branscherna gällande  naturvetenskapliga ämnena. I den här situationen ansågs lottning vara det förfarande som är det mest jämlika för de sökande.