Ansökan till utbildningarna i arkitektur och landskapsarkitektur förnyas år 2020

Ansökan till arkitekturutbildning inom ramen för den gemensamma antagningen till diplomingenjörs- och arkitektutbildning (DIA) kommer att förnyas.

Tecknings- och planeringsprovet blir mindre omfattande och förkortas från fyra dagar till två. Provet i naturvetenskap (för sökande till landskapsarkitektur) och matematikprovet kan ersättas med vitsord på studentexamensbetyget. Universiteten fastställer ändringarna i antagningsgrunderna för år 2020 som publiceras i Studieinfo senast hösten 2019.

 

Läs mer här:
Förnyelser i arkitekt- och landskapsarkitektutbildningarna