Modellprov om det nya DI-urvalsprovet har publicerats!

Ett modellprov av det nya DI-urvalsprovet har publicerats. I modellprov finns det exempeluppgifter från alla uppgiftsmoduler. Bekanta dig noggrannare med det nya provet i urvalsprovarkiv (DI-urvalsprov).