Utveckling av diplomingenjörs- och arkitektutbildningens gemensamma antagning

Diplomingenjörs- och arkitektutbildningens gemensamma antagningens styrgrupp tillsatte från början av 2016 en referensgrupp som ska utveckla den gemensamma DIA-antagningen och dess urvalsprov Referensgruppen har jobbat intensivt från början av 2016 och arbetet fortsätter ännu under år 2017. Referensgruppen funderar över hur man bättre kunde utnyttja studentexamen som en del av antagningsprocessen samt hur man kunde utveckla själva urvalsprovet.

 

Som ett resultat av referensgruppens arbete är avsikten att förnya DIA-antagningen inför antagningomgången 2019. Mer information om hur arbetet fortskrider kommer att finnas på DIA-gemensamma antagningens webbsidor.